Nyheter

Analyse av nåværende situasjon for ledningsnettforedlingsindustrien

For tiden er det tusenvis av store og små ledningsnettforedlingsbedrifter i Kina, og konkurransen er veldig hard.For å oppnå konkurransedyktig kapital, legger ledningsnettbedrifter stor vekt på bygging av maskinvareanlegg, for eksempel styrking av forskning og utvikling av ledningsnettbehandlingsutstyr.Samtidig har det å bygge kjernekonkurranseevnen og bedriftskulturen til selskapet dannet sin egen unike kulturarv, planlegge og forbedre bedriftens image, skape og forbedre utviklingsatmosfæren til bedriften, utvide og forbedre den myke og harde kraften til bedriften. bedrift, berike og aktivere bæreren av bedriftskultur i mange aspekter, og i utgangspunktet etablere et relativt komplett avansert bedriftskultursystem, som gir vitalitet for bærekraftig utvikling av bedriften.

1

Markedsøkonomien er i rask endring.Med den diversifiserte utviklingen av kundebehov, vil alle seleprodusenter legge stor vekt på segmenteringsforskningen av selemarkedet for å finne sitt eget marked.Segmenteringen av ledningsnettmarkedet innebærer analyse av mange komplekse problemer.For å se loven om markedsøkonomi gjennom utseendet til markedet, trenger vi et nært samarbeid fra alle avdelinger i bedriften.Med et ord, hvis du ønsker å okkupere markedet ved segmentering, er det ikke bare for emballasje.Du må analysere markedet nøyaktig og finne hensiktsmessige måter for kommunikasjon og salg.

For å utvikle og oppnå gjennombrudd i ledningsnettindustrien må vi heve nivået på bedriften og hele bransjen, og ta relevante mottiltak.Hvis ledningsnettproduksjonsbedriften ønsker å bli større, må den først løse følgende problemer:

Ledningsbedrifter bør fortsette med teknologisk innovasjon og alltid ta innovasjon som sjelen til bedriftens konkurranseevne.I henhold til behovene til målmarkedet, må bedrifter tilby et komplett sett med løsninger fra teknisk støtte i det tidlige stadiet av produktutvikling, til produktkvalitet og kostnadskontroll i produksjon, til levering av senere service og vedlikehold.

Ledningsindustrien bør integreres ytterligere og omstruktureres for å gjøre skalastrukturen mer rimelig.For tiden er det tusenvis av innenlandske produsenter av ledningsnett, hvorav de fleste mangler avanserte styringssystemer, noe som resulterer i forvirring i ledelsen av ledningsnettindustrien.Derfor er det nødvendig å styrke børsene i samme bransje for å sikre en ryddig og rimelig integrering av seleindustrien.

Å bruke "lavprisfordel" for å okkupere markedet er et vanlig triks for kinesiske bedrifter, inkludert ledningsnettbedrifter.I en bestemt periode kan lavprisfordelen være effektiv.Men for å gjøre bedriften større og sterkere, vil fordelen med lav pris ikke fungere.Innenlandske ledningsnettbedrifter må reflektere over retningen for egenutvikling, og bør forlate lavkostnadsfordelen som genereres ved å bruke Kinas billige arbeidskraft, men ta i bruk høye verdiøkende teknologiske fordeler.

En viktig årsak til det konservative styringskonseptet og lave markedsoperasjonsevnen til innenlandske ledningsnettbedrifter er at bedriftsbeslutningstakere ikke vet mye om avansert styringsteori og markedsøkonomisk teori.Bedriftsbeslutningstakere må være kjent med avanserte ledelseskonsepter, ha et godt nivå av økonomisk teori og kunne sette teorien ut i livet.

 


Innleggstid: 21. juli 2022